HOME > Regulamin

REGULAMIN WYNAJMU APARTAMENTÓW PRZEZ „SMM Apartments”

Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie apartamentów i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w apartamencie. Dokonując w/w czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu wynajmu.

Okres wynajmu apartamentu:

 • apartament w Szczecinie – minimum 1 doba.
 • apartament w Międzyzdrojach – w okresie od 15 czerwca do 31 sierpnia minimum 6 dób. Na Majówkę oraz Sylwestra możliwość najmu na minimum 3 doby. Inne dni najmem na minimum 5 dób lub według uzgodnień.

Przekazanie apartamentu [zakwaterowanie]:

 • Doba od godz. 15:00 do godz. 11:00.
 • Za przyjazd gości między godziną 21:00 a 24:00 pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 100 zł po uprzednim powiadomieniu nas przy rezerwacji.
 • Odbiór kluczy odbywa się w apartamencie.
 • Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie osobie upoważnionej przez SMM Apartments (pracownikowi) dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
 • Goście SMM Apartments nie mogą przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścili należną za pobyt opłatę.
 • Osoby niezameldowane w apartamencie mogą przebywać w nim od godziny 7:00 do godziny 22:00.

Warunki rezerwacji:

 • Zaliczka w wysokości 50%-100%  całkowitej kwoty za pobyt płatna przelewem lub gotówką.
 • Po dokonaniu rezerwacji prosimy o wpłacenie zaliczki w ciągu 3 godzin.
 • Sprzątanie podstawowe [tylko po wyjeździe] wliczone w cenę.
 • Media [woda, prąd, ogrzewanie] w cenie.
 • Zwierzęta domowe są akceptowane po uprzednim uzgodnieniu oraz za dodatkową opłatą.
 • Apartamenty przeznaczone są dla osób NIEPALĄCYCH. W przypadku stwierdzenia dodatkowa opłata 500 zł / 125 euro.
 • W przypadku rażącego naruszenia ciszy nocnej skutkuje naliczeniem kary w wysokości 500 zł.
 • Apartamenty dla osób od 18 roku życia. Dzieci tylko pod opieką dorosłych.
 • Dzieci do lat dwóch bezpłatnie korzystają z noclegu.
 • W przypadku skrócenia okresu wynajmu, opłata za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 • W apartamencie może przybywać tylko liczba osób podana przy rezerwacji.
 • SMM Apartments może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wynajmu apartamentów.
 • Regulamin obowiązuje wszystkich Gości SMM Apartments i jest dostępny do wglądu, w każdym apartamencie oraz na stronie www.smm-apartments.com

Odpowiedzialność:

 • SMM Apartments nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 • Po stwierdzeniu szkody Gość powinien niezwłocznie poinformować o tym SMM Apartments.
 • Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 • W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu wynajmu, SMM Apatments może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań SMM Apartments, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia apartamentu.
 • W apartamencie dzieci poniżej 12go roku życia powinny znajdować się na pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 • SMM Apartments (hotel) przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do apartamentu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

Pozostałe ustalenia:

 • W apartamencie oraz w jego budynku obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 7:00.
 • Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w apartamencie będą odesłane na adres wskazany przez gościa na jego koszt. Termin wskazania przez Gościa takiej dyspozycji to 7 dni.

Dokonując rezerwacji zgadzają się Państwo z w/w regulaminem.